abume.com

ปลาไหลเผือกเป็น สมุนไพร ชนิดเดียวที่มีราคาแพงที่สุดเพราะปลาไหลเผือกเป็นสมุนไพรที่หายากเหมือนกับหาไม้พยุงที่เป็นไม้หวงห้าม ในไทยปลาไหลเผือกจะหายากมากนอกจากที่อำเภอภูพานจังหวัดสกลนคร เพราะปลาไหลเผือกมีราคาแพงและหายาก ส่วนมากที่มีขายเขาจะผสมปลาไหลเผือกเล็กน้อยใส่กับสมุนไพรชนิดอื่น บางทีอาจจะได้ปลาไหลเผือกเทียมจากโรงงาน ถ้าสนใจอยากจะซื้อให้หาซื้อที่เป็นรากของปลาไหลเผือก รากปลาไหลเผือกต้องนำมาผ่าด้วยกบผ่าไม้เพราะจะได้ขี้กบหรือฝุ่นของรากปลาไหลเผือกเพื่อนำมาชงเป็นน้ำชา นักวิทยาศาสตร์ชาวมาเลเซียได้คิดค้นและผลิตขึ้นมาเป็นผงหรือแคปซูลเพราะเคยค้นพบว่าสมุนไพรที่นำมาขายไม่ใช่ปลาไหลเผือกแต่เป็นสมุนไพรชนิดอื่น สมุนไพรปลาไหลเผือกมี ทั้งหมด41ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสากลและจากมาเลเซียที่มีปริมาณยาที่แตกต่างกันหรือสูตรรวมที่มาเลเซียมีเกณฑ์กำหนดมาตรฐาน9ผลิตภัณฑ์ที่ มีระดับ ติดตามผลการวิจัยได้ที่ science alert http://scialert.net/fulltext/?doi=jas.2015.999.1005